Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000benátsky6075 SGWaAP
0.418florentský1920 SGWaAP
0.428Benátky38081 SGWaAP
0.434benátske1970 SGWaAP
0.499sicílsky2411 SGWaAP
0.505benátska7095 SGWaAP
0.517Benátsky2345 SGWaAP
0.539dóža1084 SGWaAP
0.545krétsky1090 SGWaAP
0.550milánsky5604 SGWaAP
0.550neapolský2974 SGWaAP
0.555aragónsky499 SGWaAP
0.591dalmátsky430 SGWaAP
0.601San_Marco1348 SGWaAP
0.604maurský1690 SGWaAP
0.606amsterdamský1375 SGWaAP