Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000belzebub784 SGWaAP
0.434satanáš563 SGWaAP
0.468Lucifer3851 SGWaAP
0.485lucifer7829 SGWaAP
0.504satan28705 SGWaAP
0.520ancikrist442 SGWaAP
0.536Satan19195 SGWaAP
0.560diabol80890 SGWaAP
0.564démon52430 SGWaAP
0.588pokušiteľ2188 SGWaAP
0.588antikrist3932 SGWaAP
0.604Antikrist3883 SGWaAP
0.607neznaboh1244 SGWaAP
0.610bosorák1430 SGWaAP
0.613chvastúň811 SGWaAP
0.621judáš2224 SGWaAP
0.622padlý_anjel3214 SGWaAP
0.623žrec2319 SGWaAP
0.624prašivec640 SGWaAP
0.627rohatý1722 SGWaAP