Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000belgický29085 SGWaAP
0.189holandský50778 SGWaAP
0.308dánsky28235 SGWaAP
0.330francúzsky240138 SGWaAP
0.380španielsky92070 SGWaAP
0.404taliansky159003 SGWaAP
0.406portugalský21769 SGWaAP
0.408švajčiarsky45017 SGWaAP
0.461rakúsky98369 SGWaAP
0.468britský184510 SGWaAP
0.474írsky29526 SGWaAP
0.476nemecký395230 SGWaAP
0.510alžírsky2924 SGWaAP
0.510flámsky2883 SGWaAP
0.511maltský2590 SGWaAP
0.516katalánsky5439 SGWaAP
0.518bavorský9876 SGWaAP
0.519litovský6255 SGWaAP
0.520slovinský15506 SGWaAP
0.522argentínsky16338 SGWaAP
0.522estónsky5284 SGWaAP
0.523luxemburský5133 SGWaAP
0.526kolumbijský5518 SGWaAP
0.526švédsky60208 SGWaAP
0.528belgické7902 SGWaAP
0.532waleský3200 SGWaAP
0.541rumunský27788 SGWaAP
0.543poľský148383 SGWaAP
0.545fínsky30810 SGWaAP
0.549lotyšský6232 SGWaAP
0.554Philippe7549 SGWaAP
0.556brazílsky29462 SGWaAP
0.558nórsky32802 SGWaAP
0.560škótsky18563 SGWaAP
0.562belgická20288 SGWaAP
0.568madridský4105 SGWaAP
0.570francúzsky14710 SGWaAP
0.571alsaský474 SGWaAP
0.571Belgický1256 SGWaAP
0.571baskický2197 SGWaAP
0.575uruguajský2249 SGWaAP
0.579Lyon14857 SGWaAP