Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000belgický29085 SGWaAP
0.189holandský50778 SGWaAP
0.308dánsky28235 SGWaAP
0.330francúzsky240138 SGWaAP
0.380španielsky92070 SGWaAP
0.404taliansky159003 SGWaAP
0.406portugalský21769 SGWaAP
0.408švajčiarsky45017 SGWaAP
0.461rakúsky98369 SGWaAP
0.468britský184510 SGWaAP
0.474írsky29526 SGWaAP
0.476nemecký395230 SGWaAP
0.510alžírsky2924 SGWaAP
0.510flámsky2883 SGWaAP
0.511maltský2590 SGWaAP
0.516katalánsky5439 SGWaAP
0.518bavorský9876 SGWaAP
0.519litovský6255 SGWaAP
0.520slovinský15506 SGWaAP
0.522argentínsky16338 SGWaAP
0.522estónsky5284 SGWaAP
0.523luxemburský5133 SGWaAP
0.526kolumbijský5518 SGWaAP
0.526švédsky60208 SGWaAP