Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000belehradský2950 SGWaAP
0.429záhrebský1146 SGWaAP
0.429srbský38720 SGWaAP
0.460belehradské1041 SGWaAP
0.481čiernohorský2254 SGWaAP
0.494bosniansky5290 SGWaAP
0.502chorvátsky31160 SGWaAP
0.506sarajevský1147 SGWaAP
0.510juhoslovanský8299 SGWaAP
0.519istanbulský1918 SGWaAP
0.519novosadský1232 SGWaAP
0.546budapeštiansky6999 SGWaAP
0.546Belehrad40443 SGWaAP
0.556bulharský21071 SGWaAP
0.562moskovský15528 SGWaAP
0.566albánsky7707 SGWaAP
0.569srbské7906 SGWaAP
0.574macedónsky5459 SGWaAP
0.577gruzínsky9366 SGWaAP
0.579kyjevský3671 SGWaAP
0.580arménsky5509 SGWaAP
0.585varšavský2953 SGWaAP
0.590Belehradský763 SGWaAP
0.596moldavský3554 SGWaAP