Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000belehradská2427 SGWaAP
0.385záhrebská990 SGWaAP
0.454moskovská12866 SGWaAP
0.474Belehradský763 SGWaAP
0.477sofijská468 SGWaAP
0.488sarajevská626 SGWaAP
0.503novosadská1207 SGWaAP
0.525budapeštianska6218 SGWaAP
0.537moldavská4545 SGWaAP
0.544varšavská3470 SGWaAP
0.565bieloruská8646 SGWaAP
0.567kyjevská3166 SGWaAP
0.580uzbecká1484 SGWaAP
0.580Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.580belehradské1041 SGWaAP
0.582juhoslovanská6642 SGWaAP
0.583užhorodská1174 SGWaAP
0.594berlínska6924 SGWaAP
0.600bratislavská188230 SGWaAP
0.602srbská33072 SGWaAP
0.603brnianska3336 SGWaAP
0.608Belehrad40443 SGWaAP
0.608belehradský2950 SGWaAP
0.610madridská2307 SGWaAP
0.614košická78029 SGWaAP