Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000behaviorizmus512 SGWaAP
0.487evolucionizmus659 SGWaAP
0.496dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.499empirizmus1104 SGWaAP
0.521štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.522darvinizmus977 SGWaAP
0.523pozitivistická722 SGWaAP
0.528konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.543psychoanalýza5563 SGWaAP
0.571utilitarizmus1208 SGWaAP
0.573fenomenologická852 SGWaAP
0.573pozitivistický563 SGWaAP
0.577epistemologický525 SGWaAP
0.580epistemológia1151 SGWaAP
0.583racionalistický771 SGWaAP
0.585Hegel6179 SGWaAP
0.585fenomenológia2209 SGWaAP
0.585racionalistická730 SGWaAP
0.590deizmus428 SGWaAP
0.590objektivizmus476 SGWaAP
0.591gnozeológia462 SGWaAP