Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bedár4960 SGWaAP
0.389žobrák22698 SGWaAP
0.535tulák12025 SGWaAP
0.545chudobný145488 SGWaAP
0.548bedáriť530 SGWaAP
0.550lakomec3252 SGWaAP
0.563Chudobný693 SGWaAP
0.572ničomník3233 SGWaAP
0.580boháč22731 SGWaAP
0.585biedny19060 SGWaAP
0.593ubiedený879 SGWaAP
0.601meštiak1475 SGWaAP
0.605žobrácka1735 SGWaAP
0.613úbožiak8766 SGWaAP
0.617naničhodník2593 SGWaAP
0.620Bedár665 SGWaAP
0.621vyhnanec4881 SGWaAP
0.629popolvár1414 SGWaAP
0.629zbojník23566 SGWaAP
0.632lotor10149 SGWaAP
0.637zhýralec996 SGWaAP
0.637malomocný3927 SGWaAP
0.641vydedenec2678 SGWaAP
0.644hriešnik37254 SGWaAP
0.646zlosyn2750 SGWaAP
0.648hrbáč1064 SGWaAP
0.650úbohý26529 SGWaAP
0.651neborák3239 SGWaAP
0.657Popolvár899 SGWaAP
0.658vandrovník644 SGWaAP
0.659nádenník2567 SGWaAP
0.660strápený792 SGWaAP
0.662sedliak27222 SGWaAP
0.662komediant4549 SGWaAP
0.663kráľovstvo_nebeské3642 SGWaAP
0.663skupáň796 SGWaAP
0.664žobrácky731 SGWaAP
0.666sluha67224 SGWaAP
0.666nevoľník3117 SGWaAP
0.667malomocný1332 SGWaAP
0.668ponížený6506 SGWaAP
0.669potulný4827 SGWaAP
0.670najdúch1089 SGWaAP
0.671uličník1144 SGWaAP
0.671darebák12308 SGWaAP