Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bedár4960 SGWaAP
0.389žobrák22698 SGWaAP
0.535tulák12025 SGWaAP
0.545chudobný145488 SGWaAP
0.548bedáriť530 SGWaAP
0.550lakomec3252 SGWaAP
0.563Chudobný693 SGWaAP
0.572ničomník3233 SGWaAP
0.580boháč22731 SGWaAP
0.585biedny19060 SGWaAP
0.593ubiedený879 SGWaAP
0.601meštiak1475 SGWaAP
0.605žobrácka1735 SGWaAP
0.613úbožiak8766 SGWaAP
0.617naničhodník2593 SGWaAP
0.620Bedár665 SGWaAP
0.621vyhnanec4881 SGWaAP
0.629popolvár1414 SGWaAP
0.629zbojník23566 SGWaAP
0.632lotor10149 SGWaAP
0.637zhýralec996 SGWaAP
0.637malomocný3927 SGWaAP
0.641vydedenec2678 SGWaAP
0.644hriešnik37254 SGWaAP