Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000beckovský931 SGWaAP
0.429Beckov10305 SGWaAP
0.445hrad440610 SGWaAP
0.460Beckovský1017 SGWaAP
0.464oponický563 SGWaAP
0.468čachtický904 SGWaAP
0.474zborovský1002 SGWaAP
0.475vígľašský522 SGWaAP
0.490sklabinský810 SGWaAP
0.490turniansky829 SGWaAP
0.493oravský19985 SGWaAP
0.506Čachtický_hrad998 SGWaAP
0.508smolenický766 SGWaAP
0.509blatnický1171 SGWaAP
0.511Čachtice8850 SGWaAP