Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bazilika41896 SGWaAP
0.149Bazilika6186 SGWaAP
0.191katedrála65581 SGWaAP
0.250Katedrála3427 SGWaAP
0.302Bazilika_sv1851 SGWaAP
0.335kaplnka104479 SGWaAP
0.376františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.378gotická_katedrála2292 SGWaAP
0.387kostol513213 SGWaAP
0.397farský_kostol21935 SGWaAP
0.399Kaplnka3994 SGWaAP
0.418farský_Kostol1119 SGWaAP
0.424dóm17257 SGWaAP
0.436kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.439Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP