Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bazilián963 SGWaAP
0.369redemptorista9879 SGWaAP
0.400gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.424baziliánka473 SGWaAP
0.433pavlín1312 SGWaAP
0.458karmelitán1507 SGWaAP
0.471bosý_karmelitán676 SGWaAP
0.472augustinián1325 SGWaAP
0.493gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.496Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.497Rehoľa1168 SGWaAP
0.498dominikán6735 SGWaAP
0.499prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.499Gojdič8059 SGWaAP
0.507Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.507rehoľa31452 SGWaAP
0.508františkán13946 SGWaAP
0.508rehoľný12105 SGWaAP