Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bavorský9876 SGWaAP
0.422bavorská6501 SGWaAP
0.430Bavorský1746 SGWaAP
0.445rakúsky98369 SGWaAP
0.449Bavorsko13359 SGWaAP
0.450mníchovský4981 SGWaAP
0.451korutánsky815 SGWaAP
0.461nemecký395230 SGWaAP
0.467saský2207 SGWaAP
0.494štajerský1106 SGWaAP
0.494bavorské2865 SGWaAP
0.513viedenský22367 SGWaAP
0.514tirolský1444 SGWaAP
0.518belgický29085 SGWaAP
0.541kolínsky1988 SGWaAP
0.546dolnorakúsky999 SGWaAP
0.546francúzsky240138 SGWaAP
0.563salzburský1244 SGWaAP
0.563dolné_Sasko1430 SGWaAP
0.566holandský50778 SGWaAP
0.566sliezsky1356 SGWaAP
0.579moravský18024 SGWaAP
0.589rakúsky3032 SGWaAP