Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baskický2197 SGWaAP
0.307katalánsky5439 SGWaAP
0.406baskická1856 SGWaAP
0.423korzický651 SGWaAP
0.428španielsky92070 SGWaAP
0.440katalánska6457 SGWaAP
0.444kolumbijský5518 SGWaAP
0.466portugalský21769 SGWaAP
0.467baskické555 SGWaAP
0.473Katalánsky3969 SGWaAP
0.476andalúzsky1057 SGWaAP
0.482argentínsky16338 SGWaAP
0.490madridský4105 SGWaAP
0.504alžírsky2924 SGWaAP
0.516uruguajský2249 SGWaAP
0.516katalánske1245 SGWaAP
0.525mexický17820 SGWaAP
0.547albánsky7707 SGWaAP
0.556Carles778 SGWaAP
0.559kurdský4863 SGWaAP