Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baronesa601 SGWaAP
0.472grófka16230 SGWaAP
0.479kňažná7822 SGWaAP
0.494dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.495kontesa1317 SGWaAP
0.536veľkomožná437 SGWaAP
0.543Eržika1837 SGWaAP
0.555arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.561šľachtičná2839 SGWaAP
0.567chovanica1147 SGWaAP
0.569milosťpani1469 SGWaAP
0.576guvernantka2023 SGWaAP
0.579aristokratka1003 SGWaAP
0.580slúžka29606 SGWaAP
0.581urodzená2769 SGWaAP
0.582Gertrúda3095 SGWaAP
0.597madam19387 SGWaAP
0.601abatiša541 SGWaAP