Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barokový_sloh1114 SGWaAP
0.183klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.209renesančný_sloh650 SGWaAP
0.238gotický_sloh1212 SGWaAP
0.279klasicistický4275 SGWaAP
0.297neskorobarokový1475 SGWaAP
0.303neoklasicistický693 SGWaAP
0.343románsky_sloh874 SGWaAP
0.373klasicistická4264 SGWaAP
0.381novogotický654 SGWaAP
0.383neskorobaroková949 SGWaAP
0.389rokokový1848 SGWaAP
0.391neskororománsky586 SGWaAP
0.403neskorogotický2364 SGWaAP