Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barokový19738 SGWaAP
0.197rokokový1848 SGWaAP
0.206renesančný14425 SGWaAP
0.214klasicistický4275 SGWaAP
0.240baroková19284 SGWaAP
0.269gotický20835 SGWaAP
0.305rokoková1520 SGWaAP
0.309neskorogotický2364 SGWaAP
0.317neskorobarokový1475 SGWaAP
0.334barokové4415 SGWaAP
0.350renesančná12915 SGWaAP
0.361klasicistická4264 SGWaAP
0.361neoklasicistický693 SGWaAP
0.367secesný3767 SGWaAP
0.368novogotický654 SGWaAP
0.378gotická15454 SGWaAP
0.402barok14167 SGWaAP
0.404barokový_sloh1114 SGWaAP
0.410neskorobaroková949 SGWaAP
0.431neskorogotická1344 SGWaAP