Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barokové4415 SGWaAP
0.257renesančné3530 SGWaAP
0.334barokový19738 SGWaAP
0.334baroková19284 SGWaAP
0.339gotické4343 SGWaAP
0.378renesančná12915 SGWaAP
0.391secesné600 SGWaAP
0.391klasicistické550 SGWaAP
0.393rokoková1520 SGWaAP
0.412barok14167 SGWaAP
0.413románske1879 SGWaAP
0.414sakrálne1529 SGWaAP
0.423rokokový1848 SGWaAP
0.425renesančný14425 SGWaAP
0.440gotická15454 SGWaAP
0.442gotika7106 SGWaAP
0.457stredoveké16814 SGWaAP
0.480klasicistická4264 SGWaAP
0.483neskorá_gotika711 SGWaAP
0.486sochárske3675 SGWaAP
0.486gotický20835 SGWaAP
0.496klasicizmus6827 SGWaAP
0.498neskorogotická1344 SGWaAP
0.500klasicistický4275 SGWaAP