Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baroková19284 SGWaAP
0.152renesančná12915 SGWaAP
0.211rokoková1520 SGWaAP
0.222klasicistická4264 SGWaAP
0.240gotická15454 SGWaAP
0.240barokový19738 SGWaAP
0.334barokové4415 SGWaAP
0.336románska5229 SGWaAP
0.349neskorobaroková949 SGWaAP
0.360neskorogotická1344 SGWaAP
0.373klasicistický4275 SGWaAP
0.378barok14167 SGWaAP
0.379renesančný14425 SGWaAP
0.382gotický20835 SGWaAP
0.389rokokový1848 SGWaAP
0.408gotika7106 SGWaAP
0.417secesná3214 SGWaAP
0.441renesančné3530 SGWaAP
0.445neskorogotický2364 SGWaAP
0.451sochárska_výzdoba812 SGWaAP