Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barok14167 SGWaAP
0.198klasicizmus6827 SGWaAP
0.233gotika7106 SGWaAP
0.321renesancia23847 SGWaAP
0.334romantizmus12850 SGWaAP
0.361rokoko1955 SGWaAP
0.378baroková19284 SGWaAP
0.396renesančná12915 SGWaAP
0.402barokový19738 SGWaAP
0.412barokové4415 SGWaAP
0.413neskorá_gotika711 SGWaAP
0.423renesančný14425 SGWaAP
0.432biedermeier853 SGWaAP
0.442secesia4345 SGWaAP
0.445neoklasicizmus559 SGWaAP
0.454rokoková1520 SGWaAP
0.457renesančné3530 SGWaAP
0.464impresionizmus2995 SGWaAP
0.471manierizmus887 SGWaAP
0.481historizmus2191 SGWaAP
0.483klasicistická4264 SGWaAP
0.483empír493 SGWaAP
0.495klasicistický4275 SGWaAP
0.499rokokový1848 SGWaAP