Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bardejovský7386 SGWaAP
0.298humenský13700 SGWaAP
0.320sabinovský2196 SGWaAP
0.330vranovský6756 SGWaAP
0.330stropkovský3811 SGWaAP
0.333levočský4402 SGWaAP
0.336michalovský14707 SGWaAP
0.349svidnícky3322 SGWaAP
0.351trebišovský5187 SGWaAP
0.371kežmarský9617 SGWaAP
0.376spišskonovoveský3150 SGWaAP
0.388rožňavský9418 SGWaAP
0.391staroľubovniansky1100 SGWaAP
0.396popradský21835 SGWaAP
0.412košický129319 SGWaAP
0.418gelnický1312 SGWaAP
0.423dolnokubínsky2686 SGWaAP
0.431prešovský114783 SGWaAP
0.441novozámocký8477 SGWaAP
0.446lučenský1192 SGWaAP
0.449Bardejov113057 SGWaAP
0.449brezniansky3693 SGWaAP
0.452revúcky2870 SGWaAP
0.454prievidzský15522 SGWaAP
0.459sečovský641 SGWaAP