Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bard4559 SGWaAP
0.441pevec1105 SGWaAP
0.458poeta1934 SGWaAP
0.480poet3360 SGWaAP
0.516básnik142179 SGWaAP
0.526velikán24368 SGWaAP
0.547pesničkár9953 SGWaAP
0.550bohatier2629 SGWaAP
0.565literát11657 SGWaAP
0.578trubadúr2346 SGWaAP
0.599nestor5963 SGWaAP
0.615búrlivák3922 SGWaAP
0.616spisovateľ245744 SGWaAP
0.618lyrik2376 SGWaAP
0.623skladateľ66427 SGWaAP
0.624románopisec3151 SGWaAP
0.625muzikant53866 SGWaAP
0.625junák5494 SGWaAP
0.627dramatik24008 SGWaAP
0.629komponista431 SGWaAP
0.629prozaik19895 SGWaAP
0.630buditeľ1805 SGWaAP
0.630rozprávkar3428 SGWaAP
0.636satirik1888 SGWaAP