Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barcelonský3282 SGWaAP
0.309madridský4105 SGWaAP
0.469Barcelona80974 SGWaAP
0.484uruguajský2249 SGWaAP
0.489portugalský21769 SGWaAP
0.492milánsky5604 SGWaAP
0.493lisabonský1866 SGWaAP
0.495katalánsky5439 SGWaAP
0.503barcelonská2304 SGWaAP
0.514amsterdamský1375 SGWaAP
0.527Valencia19442 SGWaAP
0.533sevillský452 SGWaAP
0.539argentínsky16338 SGWaAP
0.539barcelonské970 SGWaAP
0.548Santiago11657 SGWaAP
0.561turínsky2392 SGWaAP
0.562istanbulský1918 SGWaAP
0.567Madrid48253 SGWaAP
0.568FC_Barcelona25283 SGWaAP
0.568liverpoolsky2382 SGWaAP
0.569kodanský822 SGWaAP
0.573Carles778 SGWaAP