Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barbarstvo4841 SGWaAP
0.519zverstvo10322 SGWaAP
0.536ignorantstvo1200 SGWaAP
0.555barbarské1936 SGWaAP
0.571primitivizmus3253 SGWaAP
0.575tmárstvo1318 SGWaAP
0.575dekadencia2871 SGWaAP
0.575barbarský5561 SGWaAP
0.576fanatizmus8065 SGWaAP
0.582spiatočníctvo648 SGWaAP
0.582pokrytectvo12995 SGWaAP
0.597farizejstvo2371 SGWaAP
0.599neľudskosť2374 SGWaAP
0.601nacizmus17825 SGWaAP
0.605zvrhlosť3503 SGWaAP
0.609bezprávie6795 SGWaAP
0.615zvrátenosť6688 SGWaAP
0.616militarizmus1490 SGWaAP
0.618kolonializmus3058 SGWaAP
0.623hyenizmus2385 SGWaAP
0.627tyrania8888 SGWaAP
0.627genocída23098 SGWaAP
0.628totalitarizmus2624 SGWaAP