Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barbarský5561 SGWaAP
0.447barbarské1936 SGWaAP
0.458barbar13629 SGWaAP
0.511ohavný4283 SGWaAP
0.543hanebný4143 SGWaAP
0.548neľudský6077 SGWaAP
0.555dobyvačný588 SGWaAP
0.560pohanský15801 SGWaAP
0.561germánsky4997 SGWaAP
0.563vandalský831 SGWaAP
0.566Germán7099 SGWaAP
0.567nekultúrny1553 SGWaAP
0.573uzurpátor1094 SGWaAP
0.575barbarstvo4841 SGWaAP
0.577avarský872 SGWaAP
0.580barbarská4143 SGWaAP
0.582výbojný992 SGWaAP
0.594primitívny18714 SGWaAP
0.597krutý43514 SGWaAP
0.597lúpežný1426 SGWaAP
0.597krvilačný5159 SGWaAP
0.600ukrutný3462 SGWaAP