Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barónka5422 SGWaAP
0.441grófka16230 SGWaAP
0.458kontesa1317 SGWaAP
0.478kňažná7822 SGWaAP
0.556Eugénia2944 SGWaAP
0.560urodzená2769 SGWaAP
0.568Izabela9387 SGWaAP
0.569madame8685 SGWaAP
0.570dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.575panovníčka5963 SGWaAP
0.578Amália4143 SGWaAP
0.579cisárovná8046 SGWaAP
0.580šľachtičná2839 SGWaAP
0.581arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.584Gertrúda3095 SGWaAP
0.588Gizela4469 SGWaAP
0.602aristokratka1003 SGWaAP
0.607Fanny5468 SGWaAP