Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000barón20078 SGWaAP
0.210gróf58759 SGWaAP
0.379šľachtic27207 SGWaAP
0.426arciknieža1160 SGWaAP
0.444statkár4923 SGWaAP
0.456Žigmund10064 SGWaAP
0.456veľkostatkár2399 SGWaAP
0.478grófka16230 SGWaAP
0.481továrnik1936 SGWaAP
0.485arcivojvoda2732 SGWaAP
0.486vojvoda28122 SGWaAP
0.505Leopold14916 SGWaAP
0.519zeman9863 SGWaAP
0.519grófsky1848 SGWaAP
0.522palatín7542 SGWaAP
0.526kastelán4573 SGWaAP
0.533knieža54086 SGWaAP