Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banskobystrický49085 SGWaAP
0.268Banskobystrický9006 SGWaAP
0.292Banskobystrický_kraj13523 SGWaAP
0.305nitriansky93498 SGWaAP
0.309prešovský114783 SGWaAP
0.314košický129319 SGWaAP
0.330žilinský80320 SGWaAP
0.357trenčiansky53404 SGWaAP
0.387brezniansky3693 SGWaAP
0.392bystrický7927 SGWaAP
0.412zvolenský27354 SGWaAP
0.415Košický45958 SGWaAP
0.431nitriansky2021 SGWaAP
0.438trnavský58300 SGWaAP
0.458krupinský1660 SGWaAP
0.473banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.473Brezniansky542 SGWaAP
0.475Prešovský14503 SGWaAP
0.476Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.476Trenčiansky30314 SGWaAP
0.479prievidzský15522 SGWaAP
0.482Žilinský43034 SGWaAP
0.486žiarsky7735 SGWaAP
0.488bratislavský242855 SGWaAP
0.488banskobystrické10094 SGWaAP