Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.133Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.284rožňavská_diecéza1290 SGWaAP
0.321Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.325nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.334košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.339Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.341bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP
0.353Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.356Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.403žilinská_diecéza2653 SGWaAP
0.405Žilinský_diecéza2214 SGWaAP
0.406prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.437banskobystrický_diecézny1828 SGWaAP
0.445Rudolf_Baláž5170 SGWaAP
0.455rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.457košická_eparchia1196 SGWaAP
0.460farnosť130250 SGWaAP
0.463diecézny6378 SGWaAP
0.478trnavská_arcidiecéza6526 SGWaAP
0.484diecéza45229 SGWaAP
0.493gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP