Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banskoštiavnický2442 SGWaAP
0.298kremnický5044 SGWaAP
0.311štiavnický3997 SGWaAP
0.402novobanský1020 SGWaAP
0.442Banskoštiavnický418 SGWaAP
0.462krupinský1660 SGWaAP
0.471Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.474banskoštiavnická1791 SGWaAP
0.482brezniansky3693 SGWaAP
0.487bojnický3803 SGWaAP
0.488banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.492levočský4402 SGWaAP
0.495bardejovský7386 SGWaAP
0.498banskoštiavnické776 SGWaAP
0.505štiavnická3106 SGWaAP
0.522žiarsky7735 SGWaAP
0.523bytčiansky1859 SGWaAP
0.531hodrušský589 SGWaAP
0.535kežmarský9617 SGWaAP
0.536vyhniansky515 SGWaAP
0.540Štiavnický2326 SGWaAP
0.543banícky8142 SGWaAP
0.543pezinský6912 SGWaAP
0.550gemerský4683 SGWaAP
0.550šuriansky2220 SGWaAP