Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banskoštiavnické776 SGWaAP
0.423štiavnické1199 SGWaAP
0.498banskoštiavnický2442 SGWaAP
0.512kežmarské1896 SGWaAP
0.515Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.526kremnické2098 SGWaAP
0.555Banskoštiavnický418 SGWaAP
0.561banské19812 SGWaAP
0.562rožňavské1624 SGWaAP
0.571banskoštiavnická1791 SGWaAP
0.573banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.579Banícky2829 SGWaAP
0.580tunajšie10797 SGWaAP
0.581banícke5574 SGWaAP
0.583novácke492 SGWaAP
0.585pezinské2133 SGWaAP
0.590štiavnická3106 SGWaAP
0.603levočské1592 SGWaAP
0.607bardejovské1198 SGWaAP
0.614breznianske1113 SGWaAP
0.616Štiavnický2326 SGWaAP
0.619levické1311 SGWaAP
0.620štiavnický3997 SGWaAP
0.622handlovské748 SGWaAP
0.636Kremnický2898 SGWaAP