Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banskoštiavnická_kalvária514 SGWaAP
0.489hradná_zrúcanina1425 SGWaAP
0.522kalvársky680 SGWaAP
0.538Banskoštiavnický418 SGWaAP
0.551kalvária23652 SGWaAP
0.572kultúrna_pamiatka53978 SGWaAP
0.579sakrálna_pamiatka2909 SGWaAP
0.591kostolík33513 SGWaAP
0.600Krásno_Hôrka2670 SGWaAP
0.601Kalvária11025 SGWaAP
0.606drevený_kostolík5367 SGWaAP
0.607Krásno_hôrka3106 SGWaAP
0.611Vlkolínec7883 SGWaAP
0.620zborovský1002 SGWaAP
0.624kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.632Kostolík735 SGWaAP
0.632Kalvársky426 SGWaAP
0.633kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.644zrúcanina20637 SGWaAP
0.644drevený_artikulárny1309 SGWaAP
0.651Spišský_Kapitula1008 SGWaAP