Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banské19812 SGWaAP
0.425banícke5574 SGWaAP
0.460baníctvo16576 SGWaAP
0.477banský23311 SGWaAP
0.492banská32999 SGWaAP
0.506stredoslovenské_banské1111 SGWaAP
0.509rudné1107 SGWaAP
0.518štôlňa14306 SGWaAP
0.552štiavnické1199 SGWaAP
0.561banskoštiavnické776 SGWaAP
0.561baňa76782 SGWaAP
0.570rudný923 SGWaAP
0.573dedičná_štôlňa1026 SGWaAP
0.575uhoľné977 SGWaAP
0.578Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.582banícka13781 SGWaAP
0.584Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.590banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.595hutnícke1121 SGWaAP
0.597ťažobné1889 SGWaAP
0.600hutníctvo6626 SGWaAP
0.602huta8930 SGWaAP
0.602špania_Dolina2303 SGWaAP
0.603rudná_baňa807 SGWaAP