Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.149Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.248Kremnica58848 SGWaAP
0.317Štiavnica21212 SGWaAP
0.333Banský6344 SGWaAP
0.357Krupina34205 SGWaAP
0.363Hodruša4591 SGWaAP
0.369Brezno100256 SGWaAP
0.396Ľubietová6926 SGWaAP
0.396Levoča75703 SGWaAP
0.404Lučenec114897 SGWaAP
0.406Pukanec2906 SGWaAP
0.408štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.417banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.419Zvolen274542 SGWaAP
0.420Baňa33652 SGWaAP
0.423Rožňava92364 SGWaAP
0.427Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.428turčianska_Teplice13323 SGWaAP
0.437Revúca43801 SGWaAP
0.438liptovský_hrádok13793 SGWaAP
0.439liptovský_Hrádok15612 SGWaAP
0.439Kežmarok92871 SGWaAP
0.442Gelnica23184 SGWaAP
0.445Bardejov113057 SGWaAP