Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banditizmus470 SGWaAP
0.535zločinecký4740 SGWaAP
0.552teror23806 SGWaAP
0.559boľševický4033 SGWaAP
0.565imperializmus6287 SGWaAP
0.575boľševizmus3476 SGWaAP
0.581kriminálny_živel1634 SGWaAP
0.582genocídny463 SGWaAP
0.585zločin135400 SGWaAP
0.585zlodejstvo2866 SGWaAP
0.586oportunizmus2274 SGWaAP
0.587klérofašizmus410 SGWaAP
0.589beztrestnosť5125 SGWaAP
0.593rozkrádanie9138 SGWaAP
0.595neokolonializmus512 SGWaAP
0.595organizovaný_zločin16809 SGWaAP
0.595zločinnosť5300 SGWaAP
0.599zločinný3119 SGWaAP
0.602kolaborant5109 SGWaAP
0.605defraudant473 SGWaAP
0.605zlodejčina483 SGWaAP