Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baníctvo16576 SGWaAP
0.256hutníctvo6626 SGWaAP
0.402rudné1107 SGWaAP
0.452sklárstvo1094 SGWaAP
0.460banícka13781 SGWaAP
0.460banské19812 SGWaAP
0.470mincovníctvo797 SGWaAP
0.477uhoľné977 SGWaAP
0.503banícke5574 SGWaAP
0.510železiarska1209 SGWaAP
0.516medená_ruda1168 SGWaAP
0.523pivovarníctvo2298 SGWaAP
0.526metalurgia3106 SGWaAP
0.541lesníctvo13192 SGWaAP
0.549vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.552banská32999 SGWaAP
0.555ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.558banský23311 SGWaAP
0.562huta8930 SGWaAP
0.563železná_ruda6792 SGWaAP
0.566ťažba_nerastná1747 SGWaAP
0.567geológia11940 SGWaAP
0.572rudná_baňa807 SGWaAP
0.574kováčstvo2832 SGWaAP
0.575hutnícky5309 SGWaAP