Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banícky8142 SGWaAP
0.431banícka13781 SGWaAP
0.489banský23311 SGWaAP
0.496Banícky2829 SGWaAP
0.516banícke5574 SGWaAP
0.535klopačka1816 SGWaAP
0.543banskoštiavnický2442 SGWaAP
0.579banícky_spolok2203 SGWaAP
0.580špania_Dolina2303 SGWaAP
0.583baníctvo16576 SGWaAP
0.585železničiarsky1036 SGWaAP
0.586štiavnický3997 SGWaAP
0.595cechový1379 SGWaAP
0.601Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.607baník59577 SGWaAP
0.613novobanský1020 SGWaAP
0.617huta8930 SGWaAP
0.619remeselnícky4614 SGWaAP
0.620kremnický5044 SGWaAP
0.620Klopačka474 SGWaAP
0.635detviansky4187 SGWaAP
0.637hámor6070 SGWaAP
0.641štiavnická3106 SGWaAP