Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banícke5574 SGWaAP
0.425banské19812 SGWaAP
0.456banícka13781 SGWaAP
0.503baníctvo16576 SGWaAP
0.516banícky8142 SGWaAP
0.544hutnícke1121 SGWaAP
0.559remeselnícke1089 SGWaAP
0.568gemerské1292 SGWaAP
0.569Banícky2829 SGWaAP
0.578špania_Dolina2303 SGWaAP
0.579banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.581banskoštiavnické776 SGWaAP
0.586štiavnické1199 SGWaAP
0.593Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.595rudné1107 SGWaAP
0.598Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.603Ľubietová6926 SGWaAP
0.604uhoľné977 SGWaAP
0.606Hodruša4591 SGWaAP
0.609kremnické2098 SGWaAP
0.611roľnícke2594 SGWaAP
0.612Kremnica58848 SGWaAP
0.614stredoveké16814 SGWaAP
0.614Hnilecká_dolina993 SGWaAP
0.621slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.622hornouhorské512 SGWaAP
0.628banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.632starobylé9186 SGWaAP
0.633banská32999 SGWaAP
0.634spišské7386 SGWaAP
0.634baník59577 SGWaAP
0.635stredoslovenské_banské1111 SGWaAP
0.636Španí_dolina822 SGWaAP
0.636vinohradnícke1822 SGWaAP
0.646banícky_spolok2203 SGWaAP
0.647Banský6344 SGWaAP
0.648hutníctvo6626 SGWaAP
0.649stredoslovenské4066 SGWaAP
0.651podtatranské2959 SGWaAP
0.651cechové468 SGWaAP
0.656železorudná494 SGWaAP
0.656východoslovenské6139 SGWaAP
0.656kežmarské1896 SGWaAP
0.661pohronské795 SGWaAP
0.662kráľovské21268 SGWaAP
0.663huta8930 SGWaAP
0.666hámor6070 SGWaAP