Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banícke5574 SGWaAP
0.425banské19812 SGWaAP
0.456banícka13781 SGWaAP
0.503baníctvo16576 SGWaAP
0.516banícky8142 SGWaAP
0.544hutnícke1121 SGWaAP
0.559remeselnícke1089 SGWaAP
0.568gemerské1292 SGWaAP
0.569Banícky2829 SGWaAP
0.578špania_Dolina2303 SGWaAP
0.579banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.581banskoštiavnické776 SGWaAP
0.586štiavnické1199 SGWaAP
0.593Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.595rudné1107 SGWaAP
0.598Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.603Ľubietová6926 SGWaAP
0.604uhoľné977 SGWaAP
0.606Hodruša4591 SGWaAP
0.609kremnické2098 SGWaAP
0.611roľnícke2594 SGWaAP
0.612Kremnica58848 SGWaAP
0.614stredoveké16814 SGWaAP
0.614Hnilecká_dolina993 SGWaAP