Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banícka13781 SGWaAP
0.398Banícky2829 SGWaAP
0.420banská32999 SGWaAP
0.431banícky8142 SGWaAP
0.456banícke5574 SGWaAP
0.460baníctvo16576 SGWaAP
0.465štiavnická3106 SGWaAP
0.498železiarska1209 SGWaAP
0.499banskoštiavnická1791 SGWaAP
0.505Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.510špania_Dolina2303 SGWaAP
0.549huta8930 SGWaAP
0.552Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.559klopačka1816 SGWaAP
0.563kremnická4170 SGWaAP
0.566Hodruša4591 SGWaAP
0.572hutnícka5841 SGWaAP
0.572hodrušská455 SGWaAP
0.578uhliarska568 SGWaAP
0.581drevorubačská855 SGWaAP
0.582banské19812 SGWaAP
0.591železorudná494 SGWaAP
0.593Banský6344 SGWaAP
0.601banská_Štiavnica51335 SGWaAP