Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000banát1545 SGWaAP
0.150Banát1069 SGWaAP
0.417Vojvodina18312 SGWaAP
0.417Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.437srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.447slavónska503 SGWaAP
0.462Slavónsky407 SGWaAP
0.516Petrovec12489 SGWaAP
0.523Srbsko107024 SGWaAP