Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baltský1206 SGWaAP
0.298baltický767 SGWaAP
0.426pobaltský5274 SGWaAP
0.473baltské483 SGWaAP
0.516Baltský794 SGWaAP
0.522baltské_more4923 SGWaAP
0.533Kaspické654 SGWaAP
0.549euroázijský751 SGWaAP
0.557baltská875 SGWaAP
0.568Baltický_more1388 SGWaAP
0.570baltické_more1414 SGWaAP
0.575čiernomorský866 SGWaAP
0.577slovanský43645 SGWaAP
0.587východoslovanský433 SGWaAP
0.587kaspický1136 SGWaAP
0.589Pobaltský491 SGWaAP
0.594Čierny_more8764 SGWaAP
0.601atlantický1854 SGWaAP
0.601pevninský1043 SGWaAP
0.605germánsky4997 SGWaAP
0.608eurázijský697 SGWaAP