Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baltské483 SGWaAP
0.416baltské_more4923 SGWaAP
0.425Kaspické654 SGWaAP
0.440baltické_more1414 SGWaAP
0.440Stredozemný605 SGWaAP
0.452Baltický_more1388 SGWaAP
0.453Čierny_more8764 SGWaAP
0.457stredozemné742 SGWaAP
0.473baltský1206 SGWaAP
0.481Baltský794 SGWaAP
0.490pevninské598 SGWaAP
0.501jadranské461 SGWaAP
0.503čiernomorský866 SGWaAP
0.504Kaspické_more3818 SGWaAP
0.522iónske779 SGWaAP
0.526čiernomorské_pobrežie635 SGWaAP
0.529Egejský568 SGWaAP
0.534Fínsky_záliv493 SGWaAP
0.536čiernomorská775 SGWaAP
0.538baltický767 SGWaAP
0.541Baltický588 SGWaAP
0.545azovské_more782 SGWaAP