Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baltický767 SGWaAP
0.298baltský1206 SGWaAP
0.481pobaltský5274 SGWaAP
0.483Baltický_more1388 SGWaAP
0.484baltské_more4923 SGWaAP
0.510Kaspické654 SGWaAP
0.522baltické_more1414 SGWaAP
0.530čiernomorský866 SGWaAP
0.534euroázijský751 SGWaAP
0.538baltské483 SGWaAP
0.538atlantický1854 SGWaAP
0.540Baltický588 SGWaAP
0.542Baltský794 SGWaAP
0.546Čierny_more8764 SGWaAP
0.547kaspický1136 SGWaAP
0.582Pobaltský491 SGWaAP
0.593stredozemný467 SGWaAP
0.595vnútrozemský1611 SGWaAP
0.599Kaspické_more3818 SGWaAP
0.606čiernomorská775 SGWaAP
0.615baltská875 SGWaAP
0.615Stredozemný605 SGWaAP