Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baltická794 SGWaAP
0.372baltská875 SGWaAP
0.427Baltický588 SGWaAP
0.573Baltský794 SGWaAP
0.619čiernomorská775 SGWaAP
0.639baltický767 SGWaAP
0.652lotyšská4872 SGWaAP
0.658moldavská4545 SGWaAP
0.669karpatská9751 SGWaAP
0.669bieloruská8646 SGWaAP
0.671sofijská468 SGWaAP
0.674sibírska6906 SGWaAP
0.676dunajská17952 SGWaAP
0.677Balkánsky801 SGWaAP
0.681baltské_more4923 SGWaAP
0.683pobaltská7155 SGWaAP
0.686estónska3657 SGWaAP
0.696Sibírsky2385 SGWaAP
0.697balkánska10855 SGWaAP
0.701moskovská12866 SGWaAP
0.707Baltický_more1388 SGWaAP
0.707Južný20848 SGWaAP
0.712východoeurópska6808 SGWaAP
0.715baltský1206 SGWaAP
0.716rýnska403 SGWaAP
0.720Čiernomorský629 SGWaAP
0.721Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.721Lotyšský629 SGWaAP
0.722litovská4429 SGWaAP
0.723baltické_more1414 SGWaAP
0.724euroázijská967 SGWaAP
0.727jadranská1423 SGWaAP
0.728Moskovský5705 SGWaAP
0.730Estónsky532 SGWaAP
0.731podunajská4448 SGWaAP
0.731Pobaltský491 SGWaAP
0.732varšavská3470 SGWaAP
0.734riečna10277 SGWaAP
0.735Belehradský763 SGWaAP
0.736Riga16289 SGWaAP
0.737charkovská448 SGWaAP
0.739Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.740Bieloruský2360 SGWaAP
0.740Bruselský1057 SGWaAP