Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000baletné1609 SGWaAP
0.298tanečné21587 SGWaAP
0.337muzikálové2103 SGWaAP
0.348operné5630 SGWaAP
0.387baletná5290 SGWaAP
0.400baletné_predstavenie1005 SGWaAP
0.406divadelné24060 SGWaAP
0.415spevácke6486 SGWaAP
0.417choreografické493 SGWaAP
0.419baletný4674 SGWaAP
0.435činoherné1242 SGWaAP
0.454Labutí_jazero1017 SGWaAP
0.470vokálne1962 SGWaAP
0.474balet33294 SGWaAP
0.478labutie_jazero1389 SGWaAP
0.479javiskové1705 SGWaAP
0.485operetné572 SGWaAP
0.491koncertné8347 SGWaAP
0.494klavírne2486 SGWaAP
0.497hudobné67704 SGWaAP
0.503scénické4564 SGWaAP
0.509kabaretné925 SGWaAP
0.513umelecké47661 SGWaAP
0.514herecké8686 SGWaAP
0.518orchestrálne1233 SGWaAP