Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bajkalská5077 SGWaAP
0.107Bajkalský4947 SGWaAP
0.357Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.363mlynská_niva3108 SGWaAP
0.414riazanská1020 SGWaAP
0.427Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.430Mlynský_Niva914 SGWaAP
0.434vajnorská7108 SGWaAP
0.436budatínska921 SGWaAP
0.447Záhradnícky3483 SGWaAP
0.451račianska6845 SGWaAP