Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000badateľná3942 SGWaAP
0.383markantná2323 SGWaAP
0.393badateľný7163 SGWaAP
0.397zreteľná10886 SGWaAP
0.414znateľná815 SGWaAP
0.424badateľné2776 SGWaAP
0.442citeľná7943 SGWaAP
0.453badať25707 SGWaAP
0.471evidentná7332 SGWaAP
0.479viditeľná64060 SGWaAP
0.509postrehnuteľná483 SGWaAP
0.569pozorovateľná2962 SGWaAP
0.583zrejmá17356 SGWaAP
0.583očividná7716 SGWaAP
0.602citeľný8789 SGWaAP
0.604znateľný1631 SGWaAP
0.608rozoznateľná1281 SGWaAP
0.622nápadná11240 SGWaAP
0.622výrazná222068 SGWaAP
0.623nebadateľná571 SGWaAP
0.638poznačená16333 SGWaAP
0.638viditeľný75254 SGWaAP
0.646zreteľný12929 SGWaAP