Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000babylonský2021 SGWaAP
0.384staroegyptský1146 SGWaAP
0.409chetitský1075 SGWaAP
0.421babylonská2154 SGWaAP
0.422staroveký17040 SGWaAP
0.441babylonské774 SGWaAP
0.456mezopotámsky484 SGWaAP
0.468perzský6789 SGWaAP
0.478egyptský25994 SGWaAP
0.481asýrsky706 SGWaAP
0.491faraón19159 SGWaAP
0.495starozákonný3908 SGWaAP
0.496Babylonský924 SGWaAP
0.498egyptský_faraón1311 SGWaAP
0.498hebrejský6979 SGWaAP
0.510etruský680 SGWaAP
0.512fenický497 SGWaAP
0.520pohanský15801 SGWaAP
0.522Mezopotámia5759 SGWaAP
0.528aramejský884 SGWaAP