Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ba252205 SGWaAP
0.666hoc20600 SGWaAP
0.666dokonca1536423 SGWaAP
0.673ba46507 SGWaAP
0.684lež28201 SGWaAP
0.710bárs1183 SGWaAP
0.717ale16746710 SGWaAP
0.720predsa88540 SGWaAP
0.733zavše22666 SGWaAP
0.733daktorý4395 SGWaAP
0.743dakedy15841 SGWaAP
0.748temer31127 SGWaAP
0.755neraz162208 SGWaAP
0.760vari107255 SGWaAP
0.762inokedy107851 SGWaAP
0.765pritom297793 SGWaAP
0.772podaktoré577 SGWaAP
0.773no3129837 SGWaAP
0.775podaktorý15037 SGWaAP
0.776zato113315 SGWaAP
0.780nieto20232 SGWaAP
0.782azda221677 SGWaAP
0.783priam193858 SGWaAP